Projekt Športno in Alternativno.

Skozi program želimo seznaniti prebivalce Gorenjske z različnimi možnostmi preživljanja prostega časa in jim predstaviti čim več alternativnih športnih aktivnosti, ki so v Sloveniji kot tudi v mednarodnem okolju vedno bolj popularizirane. Športna rekreacija predstavlja dejavno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa ljudi. Zaradi oblikovanja zdravega življenjskega sloga je zlasti priporočljivo družinsko ukvarjanje s športom, ki poskrbi za večjo notranjo povezanost in kakovost družinskega življenja, šport je tudi sredstvo športnega kot tudi socialnega vključevanja mlajših v družbo. Športna rekreacija pripomore tudi k preprečevanju in zdravljenju sociopatoloških pojavov (alkohol, mamila, kriminal).

Skozi program: “Športno in alternativno” bomo predstavljali alternativne športe, ki spodbujajo: sodelovanje posameznikov, zaupanje posameznikov, razvoj gibalnih sposobnosti, večjo gibljivost, motoriko,…

BE DIFFERENT, BE ACTIVE !

Program Športno in alternativno, bo vseboval naslednje alternativne športe: akrojogo, akrobatika, jogo, ples na tkanini, aeropoi, spretnostne delavnice, hoja po vrvi, alternativne plesne delavnice, sodobni ples, huula hoop, idr..

Namen programa je dvigniti nivo zanimanja za športno rekreacijo in tako pripomoči k bolj aktivnemu prebivalstvu Gorenjske regije, prav tako pa ponuditi večji spekter športnih aktivnosti v že omenjeni regiji.